Fragment „Leksykonu kochających inaczej”

„Leksykon kochających inaczej”
Autor: Andrzej Selerowicz
Rozdział: „Ruch gejowski w Polsce” (str. 19-28)

strona 25 [—–] ocenzurowano frywolną grafikę ;)