1999: INACZEJ nr 10: „Pytaniami deptano najintymniejszą sferę człowieka”

Miesięcznik „INACZEJ”, nr 10/1999 r.
Tytuł artykułu: „Pytaniami deptano najintymniejszą sferę człowieka”