Artykuły o mnie w prasie i w internecie

Poniżej dostępne są zeskanowane artykuły z różnych gazet na temat mojej działalności politycznej, o polskim ruchu gejowskim, Akcji „Hiacynt”, o działaniach agentury Watykanu w Polsce.