Piąty Rozbiór Polski, czyli zdrada PO-PiS


Piąty Rozbiór Polski nastąpi po 2025 roku

Wypowiedzenie przez Żydów Polsce wojny propagandowej i gospodarczej, wspieranej przez USA amerykańską ustawą JUST 447, musi doprowadzić do końca Państwa Polskiego. Obserwując poczynania ludzi, którzy zajmowali rządowe stanowiska po 1989 roku można wyciągnąć tylko jeden wniosek: oni wszyscy wspólnie z Żydami szykowali Polskę do Piątego Rozbioru Polski. Zaglądając w głąb historii, można już być pewnym, że Żydzi ten napad na Polskę planują juz przynajmniej od 1918 roku!

Analizując zachowanie obecnych polityków z tzw. Unii Europejskiej (a de facto Czwartej Rzeszy Niemieckiej…), ich kolaborantów z Polski, oraz naszych wrogów z Rosji, USA, Niemiec i Izraela, można pokusić się o opisanie w zarysie tego, co z ich pomocą Żydzi zamierzają zrobić z Narodem Polskim, Państwem Polskim, z Kościołem Katolickim w Polsce.

Etapy Piątego Rozbioru Polski (docelowo do roku 2025)

Etap 1 – rok 2020:

Pełną kontrolę nad Unią Europejską po wyborach do Europarlamentu w 2019 przejmuje Angela Merkel oraz Emmanuel Macron, a wraz z nimi – ich niemieccy i francuscy urzędnicy.

Po uzgodnieniu z Unią Europejską, partie zasiadające w polskim Sejmie po wyborach w 2019 roku, pod naciskiem Żydów oraz „całej światowej opinii publicznej”, w pełni realizują wytyczne amerykańskiej ustawy JUST 447. Na tym etapie żydowski przemysł holokaust określił, że nie zadawala już Żydów jakakolwiek kwota, jaką Polska miałaby oddać im w ramach przygotowanych wymuszeń. Żydzi, po sfałszowaniu wszystkich elektronicznych źródeł informacji, w czym pomogli między innymi politycy Platformy Obywatelskiej – głównie z Gdańska, edytorzy Encyklopedii Wikipedii (jej polską edycję kontroluje dyrektor Muzeum Auschwitz, Piotr Cywiński), po konfiskacie wszelkich archiwów dokumentujących zbrodnie Niemców i Żydów w okresie Drugiej Wojny Światowej, m.in. z polskiego Instytutu Pamięci Narodowej, z archiwów USA, Niemiec i Rosji, oznajmili światu, że Naród Polski wraz z całym Państwem Polskim muszą być ukarani za wywołanie Drugiej Wojny Światowej i za zbrodnie holokaustu na sześciu milionach Żydów, w okresie 1939-1944 na całym obszarze Rzeczpospolitej w Jej granicach sprzed 1. września 1939. Jako jedyną możliwość takiego zadośćuczynienia Żydzi uznają całkowite przejęcie kontroli nad obszarem Polski w Jej granicach po 1945 roku. Sejm w Warszawie większością 4/5 głosów przychyla się do żądań Żydów i ogłasza Polskę terytorium zależnym od Izraela, nadając mu nową nazwę administracyjną „Polin” lub „Judeopolonia”. Mąż Żydówki, pełniący obowiązki prezydenta Polski od 2015 roku, taką decyzję Sejmu podpisuje jeszcze na sali obrad Sejmu, natychmiast po jej przegłosowaniu i wydrukowaniu.

Pełną kontrolę nad mediami przejmują Żydzi. Wstrzymane zostają publikacje prasy papierowej. Internet oraz telefonia komórkowa zostają wyłączone dla Polaków. Dostęp do nowego Internetu i telefonii otrzymują wyłącznie Żydzi. Żydzi mieszkający w Polsce przed sejmowym aktem zdrady, tacy jak np. Adam Michnik, Barbara Engelking, Aleksander Kwaśniewski czy Jarosław Kaczyński, otrzymują specjalny status i wielkie majątki ziemskie na Mazowszu, jako rekompensatę za skuteczne doprowadzenie do judaizacji Polski.

W wyniku tej decyzji społeczeństwo Polski wszczyna beznadziejne powstanie, będąc pozbawione dostępu do jakiejkolwiek broni. Wojska amerykańskie z pomocą policji z Niemiec i Francji, sprowadzonych nad granicę Polski na kilka dni przed podpisaniem przez Andrzeja Dudę aktu zdrady Polski, pacyfikują wszelki opór Polaków, mordując ok. 100.000 osób w czasie starć ulicznych oraz na podstawie list egzekucyjnych, jakie wcześniej sporządzili zwolennicy partii: Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Wiosny oraz Prawa i Sprawiedliwość. Publiczne egzekucje, transmitowane we wszystkich kanałach telewizyjnych, przy pełnej aprobacie brukselskich urzędników Unii Europejskiej – powodują paraliż polskiego społeczeństwa z przerażenia i strachu. Do tłumienia buntu Polaków skierowano również około miliona spośród 5 milionów Ukraińców mieszkających w Polsce. Otrzymują oni żydowskie mundury i żydowski sprzęt wojskowy. Ukraińcy próbujący dezerterować, są mordowani natychmiast po schwytaniu.

Stacjonujące w Polsce wojska USA, Niemiec i Wielkiej Brytanii nadzorują przejęcie terenów Polski przez Żydów do końca 2020 roku.

Pełniący obowiązki papieża w Watykanie, argentyński ksiądz Jorge Mario Bergoglio, posługujący się pseudonimem „papież Franciszek”, na wniosek Żydów nakazuje w połowie roku 2020 ze skutkiem natychmiastowym likwidację diecezji katolickich, delegalizuje Kościół Katolicki w Polsce za „antysemityzm”, ogłasza polskich kapłanów jako dożywotnio suspendowanych i pozbawionych prawa do pełnienia posługi kapłańskiej. Cały majątek Kościoła Katolickiego w Polsce decyzją Watykanu zostaje przekazany w posiadanie Żydom, w ramach kary za „polski antysemityzm”.

Żydowski okupant wprowadza karę śmierci za wszelkie przejawy katolickiej religijności. Na skutek donosów zwolenników partii WIOSNA, Nowoczesna oraz Platformy Obywatelskiej, Żydzi mordują do końca 2020 roku ponad 200.000 polskich Katolików. Wszystkie Sanktuaria Maryjne oraz wszystkie kościoły Katolickie są wyburzane przez całą zimę 2020 roku.

Etap 2 – rok 2021

Żydzi, w ramach „wdzięczności” dla rządu USA za pomoc w likwidacji Państwa Polskiego, oddają bez dodatkowych warunków północno-wschodnią część Polski: Suwalszczyznę i cały obszar graniczący z kaliningradzką strefą okupacyjną Rosji i z Litwą.

W tym okresie trwają negocjacje Żydów z Rosją i Ukrainą na temat utworzenia ze wschodniego obszaru dawnej Polski przyszłej Judeopolonii, obejmującej Zachodnią Ukrainę. W tym czasie zapadną decyzje, kto będzie administrował tym obszarem: ukraińscy Żydzi czy Żydzi z Rosji. Kontrolę nad obszarem Judeopolonii, stworzonej ze Wschodniej Polski i Zachodniej Ukrainy, przejmują Żydzi z sekty Chabad Lubawicz, do której m.in. należy od roku 2009  córka prezydenta USA, Ivanka Trump-Kushner.

Przekop Mierzei Wiślanej dobiega końca a powstały kanał ma być obszarem kontrolowanym przez USA.

Etap 3 – rok 2022

Żydzi ukraińscy i rosyjscy przejmują kontrolę nad ich strefą okupacyjną na terenach dawnej Polski Wschodniej. Białoruś ogłasza neutralność militarną i polityczną, co zdobywa przychylność USA, Żydów okupujących Polskę, z Ukrainy i z Rosji.

Unia Europejska upoważnia Angelę Merkel do rozpoczęcia negocjacji z Żydami w celu odzyskania od Żydów terenów, które należały do 1. września 1939 roku do III Rzeszy Niemieckiej, jako Wschodnia Brandenburgia, a które w roku 1945 w Jałcie przywódcy USA, Anglia i Rosji oddali pod kontrolę Polakom.

Etap 4 – rok 2025

Żydzi otrzymują od Unii Europejskiej i Niemiec ok. 1 biliona EURO, w zamian za to Niemcy wkraczają na tereny dawnej Polski Zachodniej, tworząc Niemiecką Strefę Okupacyjną. Tym samym proces Piątego Rozbioru Polski został zakończony. Okupanci wszystkich czterech stref: Żydzi, Niemcy, USA i Ukraino-Rosja podejmują decyzje o nadanie nowych nazw administracyjnych obszarom po zlikwidowanym Państwie Polskim, najpóźniej do końca roku 2025. Likwidacja Państwa Polskiego została uznana przez cały ONZ i wszystkie organizacje międzynarodowe. Chiny nie widzą powodu do negowania takiego stanu rzeczy, uznając, że była to wewnętrzna sprawa Unii Europejskiej, do której Izrael został zaliczony już w roku 2017.

Próby Angeli Merkel wysiedlenia większości imigrantów muzułmańskich, sprowadzonych do Niemiec po 2015 roku, na odebrane Polsce tereny, kończą się fiaskiem, gdyż muzułmanie nie chcą mieszkać w strefie sąsiadującej ze strefą okupową przez Żydów. Merkel wycofuje się z pomysłu, otrzymując informację o groźbie anty-żydowskiej i anty-niemieckiej rewolty, jaka grozi ze strony 15-milionowej społeczności islamskiej, zamieszkującej terytorium Niemiec. Wobec takiej sytuacji, na tereny dawnej Polski, okupowane przez Niemcy, masowo uciekają głównie Francuzi i Hiszpanie, chcący żyć z dala od muzułmanów. Po uzgodnieniach Żydów, USA, Niemiec i Unii Europejskiej, wyznaczono niemiecką strefę okupacyjną, jako wolną od muzułmanów.

Etap 5 – po roku 2030

Żydzi i zarządcy pozostałych stref okupacyjnych po dawnej Polsce uzgadniają, że do roku 2050 liczba ludności tubylczej Polaków musi być zredukowana wszelkimi możliwymi metodami, włączając w to eksterminację fizyczną dorosłych chorych, starszych oraz przymus aborcji nienarodzonych, do liczby maksymalnie 10 milionów. Taka tendencja miałaby się utrzymać do roku 2100, aż do całkowitej likwidacji ludności Narodowości Polskiej. Ma to na celu uniknięcie odnowienia się Polskości, jaka miała miejsce w roku 1918.