Nawet kanalie jak ja powinny stanąć w obronie Polski, gdy wróg atakuje!

Czcigodni Posłowie Prawa i Sprawiedliwość,

Czcigodna Pani Poseł, Czcigodny Panie Pośle!

Szanowni politycy działający na terenie Polski dla dobra Polski!

 

To motto dotyczy mnie osobiście: „Nawet kanalie jak ja powinny stanąć w obronie Polski, gdy wróg atakuje!”

Zhańbiłem się po roku 1983 zachowaniami, które nawet w Wikipedii opisano w moim biogramie.

Były to jednak czyny, które pod jakimś wyjątkowym warunkiem byłyby na granicy dopuszczalności, gdyż bezpośrednie bezpieczeństwo mojej Ojczyzny nie było zagrożone w takim stopniu, jak to się stało po dniu 27. stycznia 2018 roku, gdy ustami ambasador Izraela w Polsce, Anny Azari, wypowiedziano Państwu Polskiemu

wojnę propagandową i ekonomiczną

podczas uroczystości rocznicowych w Muzeum Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Auschwitz.

Wojnę tę poparli zarówno Żydzi w Izraelu, Żydzi z USA reprezentujący „Przemysł Holokaustu” oraz nielojalni Żydzi zamieszkujący Polskę i szkodzący Polakom – co najmniej do 1989 roku.

Ta trzecie grupa, najbardziej groźna grupa Żydów, bo zadająca ciosy nożami w plecy współobywatelom Polski, Polakom-Słowianom – swoją haniebną działalność opiera na licznych kolaborantach i wewnętrznych wrogach naszej Ojczyzny. List hańby tych zdrajców oni sami opublikowali w internecie i w takich gazetach, jak „Gazeta Wyborcza” czy „Newsweek Polska” oraz w wielu gazetach wydawanych po polsku w Polsce przez Niemców, podpisując listy poparcia dla ataku Izraela przeciw Polsce.

Obecnie rządzący Polską rząd, wciąż uważany za polski rząd, mimo, że utworzony przez „Zjednoczoną Prawicę”, czyli partię „Prawo i Sprawiedliwość” oraz partie, będące mieszaniną ludzi wywodzących się z takich antypolskich formacji jak: Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowoczesna, Unia Wolności, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza czy inne, wobec wojny wypowiedzianej przez Izrael – musi zacząć działać w obronie i w interesie Polskiej Racji Stanu, w interesie bezpieczeństwa narodowego lojalnych wobec Polski Polaków.

Nie można aresztować w chwili obecnej zdrajców Polski, bo sądy w Polsce, na skutek intrygi prezydenta Polski, Andrzeja Dudy, nie nabyły dotąd zdolności do sądzenia takich ludzi. Jedyne co można zrobić w chwili obecnej, to w pierwszej kolejności wstrzymać finansowanie zdrajców Polski oraz tych wszystkich, którzy zadeklarowali wrogość wobec naszej Ojczyzny!

Wywodzący się ze zdradzieckich formacji ideowo-politycznych ludzie,zasiadający obecnie w polskim rządzie, zamierzają finansować różne cele związane z Żydami. To musi być natychmiast zatrzymane!

1. Natychmiast musi być zaniechane finansowanie cmentarzy żydowskich – Żydzi są wystarczająco bogaci, aby sami o nie dbać! W tym samym czasie Polacy nie mają pieniędzy na cmentarze swoich Bohaterów Narodowych, spoczywających na przykład na warszawskich Powązkach.

2. Natychmiast muszą być zaniechane plany budowy dalszych muzeów poruszających propagujących żydowską wersję historii Polski!

3. Natychmiast muszą być wstrzymane dofinansowania żydowskich instytucji działających w Polsce, które szerzą fałszywą wersję historii Polski i przypisują Polakom zbrodnie Niemców na Żydach.

4. Natychmiast musi być uchwalona w ostatecznej wersji ustawa reprywatyzacyjna w wersji, zabezpieczającej interesy Skarbu Państwa przed ustawą senatu USA, tzw. JUST 447, którą podpisał prożydowski wróg Polski, Donald Trump.

5. Wszelki wydatki zaplanowane przez obecnego ministra kultury Glińskiego (wywodzącego się z formacji nielojalnej wobec Polaków), a mające finasować na terenie Polski wszelkie zachcianki bogatych Żydów – muszą być zablokowane natychmiast.

6. Zaniechać prób połączenia obchodów 100. Rocznicy Niepodległości Polski ze świętowaniem tej rocznicy wspólnie z Żydami, którzy w 1918 roku chcieli zagarnąć tereny odradzającej się Polski dla siebie i wprowadzić na tym terenie języka urzędowego jidisz i rosyjskiego! Polacy nie mają wspólnoty kulturowej z takimi ludźmi i nikt nie ma prawa zmuszać Polaków do udawania, że istniała Rzeczpospolita Przyjaciół. Atak Izraela na Polskę w dniu 27.01.2018 udowadnia, że Żydzi nigdy takiej wspólnoty nie zamierzali tworzyć!

7. Wszelkie wydatki zaplanowane na zachcianki Żydów muszą być skierowane na sfinansowanie muzeum demaskującego i ujawniającego wszystkie winy, nielojalności, zdrady i zbrodnie Żydów w Polsce, a w szczególności:

a)  popełnione przez Żydów na samych Żydach po 1939 roku,

b) popełnione przez Żydów wobec Państwa Polskiego i Polaków-Słowian po 1918 roku, podczas prób przejęcia ziem rodzącej się do Niepodległości naszej Ojczyzny,

c) popełnione po wkroczeniu wojsk ZSRR w dniu 17. września 1939 na terenach okupowanych przez komunistyczną armie Stalina,

d) popełnione na Polakach – żołnierzach i cywilach po 1944 roku, przez Żydów działających w komunistycznym aparacie przemocy, od tzw. Urzędu Bezpieczeństwa zaczynając.

8. Wszelkie organizacje i fundacje działające w Polsce, którym udowodniono powiązania finansowe z George Sorosem – polonofobem i siewcą antypolonizmu, żydowskim szmalcownikiem na Węgrzech w czasie Drugiej Wojny Światowej, muszą być natychmiast zdelegalizowane lub ich działalność musi być pozbawiona dopływu finansów od tego niebezpiecznego intryganta politycznego, który obecnie na przykład finansuje kampanie propagandowe w Wielkiej Brytanii mające na celu ponowne głosowanie w sprawie BREXIT. Na szczęście, gdy ten fakt ujawniono, rząd w Londynie zapowiedział, że tym samym zamknięto temat jakiejkolwiek dyskusji o wstrzymaniu BREXIT, skoro to popiera terrorysta finansowy, który umyślnie w 1992 roku doprowadził do zbrodni załamania systemu walutowego Wielkiej Brytanii. Związki w Polsce z George Sorosem powinny podlegać penalizacji!

Na początek trwania wojny propagandowo-ekonomicznej Izraela przeciw Polsce te działania powinny być podstawowym priorytetem polskiego rządu.

Naród Polski nie akceptuje faktu, że polskie ministerstwo zagraniczne jest obecnie zarządzane przez osobę szkoloną do takich zadań przez polonofoba o żydowskim rodowodzie, Bronisława Geremka. Nieakceptowany jest w Polsce fakt, że ministerstwem kultury zarządza człowiek, którego rodzina powiązana jest finansowo z organizacjami George Sorosa. Nie jest akceptowany fakt, że obecny prezydent w sposób oczywisty może być zakładnikiem swojej najbliższej rodziny, mającej żydowskie pochodzenie. Wiele obaw o lojalność wobec Polski budzi też zadeklarowane przez obecnego premiera żydowskie pochodzenie.

Te cztery czołowe postaci polski władz nie zajęły jednoznacznie pro-polskiego stanowiska a nawet dopuściły się szerzenia kłamstw na temat zbrodni na Żydach, dokonanej w Jedwabnem w czasie Drugiej Wojny Światowej. Zbrodni tej nie pozwalają zbadać żydowscy duchowni. Jej wyjaśnienie metodami prokuratorskimi i technikami kryminalistycznymi uniemożliwił sam śp. Lech Kaczyński. Wymaga to bliższych wyjaśnień od jego brata, prezesa partii „Prawo i Sprawiedliwość” – Jarosława Kaczyńskiego, który może posiadać jakąś wiedzę o tym, dlaczego Żydzi bez dowodów materialnych sprawstwo tej zbrodni przypisali Polakom.

Natychmiast muszą zostać dopuszczeni do debaty publicznej we wszystkich mediach w Polsce niekwestionowani przez Polaków znawcy tematyki żydowskiej jak dr. Ewa Kurek, prof. Jerzy Robert Nowak, redaktor Stanisław Michalkiewicz czy były kandydat na prezydenta Polski, redaktor Grzegorz Braun. Nieobecność tych publicystów i naukowców podczas dyskusji na temat ataku państwa żydowskiego Izrael na Polskę, od samego początku wzbudza absolutną nieufność wobec obecnych władz Polski. Dalsze takie działania rządu będą jedynie powiększały poczucie zdrady wobec całego Narodu Polskiego.

Wszystkie moje uwagi zebrałem w takiej formie dlatego, bo chcę aby usłyszano mój głos jako tego, który:

1) w przeszłości był kolaborantem środowisk związanych z „Gazetą Wyborczą”,

2) swoją twarzą i nazwiskiem firmował działalność organizacji LGBT opłacanych przez George Sorosa,

3) zhańbił się kolaboracją z komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa jako tajny współpracownik przed 1989 rokiem,

4) zdradził swoją wiarę katolicką po opuszczeniu zakonu paulinów w 1982 roku.

            Chcę, aby Polacy zrozumieli, że… nawet kanalie takie jak ja powinny stanąć w obronie swojej Ojczyzny, gdy Jej bezpieczeństwo jest zagrożone!

Chcę, aby ta moja postawa odróżniała mnie od nielojalnych Żydów, komunistów i marksistów kulturowych, tkwiących w antypolskiej zdradzie i zapieczonej nienawiści do Polski i Polskości, którą nazywają „nienormalnością”!

Jako wnuk Stanisława Zboralskiego urodzonego 4. listopada 1893 roku, przed Drugą Wojną Światową polskiego oficera wywiadu wojskowego, wydziału II; zamordowanego przez Niemców w obozie koncentracyjnym KL Sachsenhausen w dniu 21. marca 1942 – jestem zobowiązany do lojalności wobec moich Przodków i dzisiejszej Ojczyzny!

Mimo, że mieszkam na obczyźnie, w Wielkiej Brytanii, mimo mojej osobistej, haniebnej przeszłości!

Uznałem, że trzeba w końcu swoją hańbę odpokutować!

A robię to apelując do władz Polski o opamiętanie i zaniechanie zdradzieckich działań pro-żydowskich! Niech polski rząd wreszcie zadba o Polską Rację Stanu, a nie o dobro żydowskiego „Przemysłu Holocaust” i jego kolaborantów w USA i Polsce!

Czas powiedzieć Narodowi Polskiemu całą prawdę o haniebnej przeszłości Żydów w Polsce.

Apeluję o to jako ten, który w 2015 roku nawrócił się na Polskość i Patriotyzm po 33 latach życia w zdradzie. Apeluję jako były zdrajca do ludzi trwających w zdradzie…