IPN – dokumenty wytworzone po 1980 roku w związku z moim pobytem w zakonie paulinów

W tym katalogu opublikowałem kopie dokumentów, jakie znajdują się w IPN, a które utworzono po 1980 roku w biurach paszportowych i Służby Bezpieczeństwa. Dotyczą one mojego pobytu w zakonie paulinów od sierpnia 1980 do listopada 1982 roku.

Do dokumentów zdeponowanych w IPN dołączyłem dokumenty z mojego archiwum domowego z tego okresu i późniejsze. Na końcu wstawiłem kopię artykułu mojego autorstwa, opisującej moje wrażenia po pobycie w tym zakonie i na samej Jasnej Górze, w Częstochowie.

Aby powiększyć widok dokumentu, proszę kliknąć w miniaturę zdjęcia:

Oryginał zaświadczenia z Episkopatu znajdujący się w moim domowym archiwum

Oryginały pisemnych odmów wydania paszportu z mojego archiwum domowego