IPN – dokumenty SB wytworzone w latach 1976-1977

W dniu 7. września 2017 pocztą poleconą z Polski dotarło do mnie 307 stron kopii kart, jakie udostępnił mi poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej (IPN)  za pośrednictwem ich oddziału w Łodzi. Karty te zawierają materiały operacyjne Służby Bezpieczeństwa (SB) z czasów istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL), w których są opisane działania podejmowane przeciw mnie, mojej rodzinie i moim znajomym od 1976 roku. Po poprawnym złożeniu wniosku o udostępnienie mi kopii tych  dokumentów, otrzymałem niekompletny zestaw kart z teczki personalnej w liczbie 68 kart, oraz z teczki pracy – 12 kart. W zasobach IPN znajduje się informacja, że moja teczka personalna zawiera 44 karty, prawdopodobnie wypełnianych dwustronnie. Sądzę więc, że liczba 68 otrzymanych przeze mnie kart dlatego jest wyższa od liczby kart w IPN (44), gdyż otrzymałem kopie kart zapisanych dwustronnie. Z kolei otrzymując kopie tylko 12 kart teczki pracy wnioskuję, że IPN nie udostępnił mi wszystkich zasobów tej teczki. Będą one zapewne dostępne jedynie dziennikarzom i historykom, którzy zwrócą się sami bezpośrednio do IPN o wgląd do tej części mojego archiwum w IPN. Poniżej publikuję mój wniosek do IPN, w którym proszę o udostępnienie moich dokumentów. Jak sądzę, jest on sporządzony wzorcowo, więc można się na nim wzorować, gdyby ktoś też zechciał wnioskować do IPN o udostępnienie swoich archiwów z czasów PRL. Aby powiększyć widok dokumentu, proszę kliknąć w miniaturę zdjęć:

 

 

W tej zakładce publikuję wszystkie dokumenty, jakie otrzymałem z IPN, a które Służba Bezpieczeństwa wytworzyła w czasie inwigilacji mnie, mojej rodziny i przyjaciół w latach 1976-1977. Aby powiększyć widok dokumentu, proszę kliknąć w miniaturę zdjęcia:

    Służba Bezpieczeństwa doniosła na mnie i na mojego przyjaciela z Litwy, z Kowna – Arunasa Ceponisa do rosyjskiego wywiadu wojskowego. Na szczęście dla niego i dla mnie Rosjanie z GRU nie widzieli potrzeby zlikwidowania nas, bo Arunas wysyłał do mnie tylko wysokiej jakości zdjęcia o tematyce erotycznej, robione gdzieś w Rosji. Widocznie nie uznano tego za zagrożenia dla ZSRR, a dokładniej dla Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Arunas dożył w szczęśliwej rodzinie i na dobrze płatnym etacie tłumacza języków niemieckiego, angielskiego i polskiego zaledwie do 50 lat. Zmarł w 2007 roku, o czym zawiadomiła mnie jego żona. Poniżej kilka pamiątkowych zdjęć Arunasa:

Oboje z Arunasem byliśmy szczęśliwi, że dożyliśmy wolności  Jego kraju spod rosyjskiej okupacji. Chociaż Arunas mógł pożyć dłużej. Niestety podobnie jak ja, nie dbał o zdrowia i jadł  – również jak ja – o wiele za dużo! Otyłość była współwinna jego śmierci. Tak jak będzie to i w moim przypadku…

Zdjęcia wykonane podczas akcji śledzenia mnie przez funkcjonariusza SB

Mój list pożegnalny przed planowanym samobójstwem, skonfiskowany podczas rewizji w dniu 9. marca 1977, str. 1/4

Mój list pożegnalny przed planowanym samobójstwem, skonfiskowany podczas rewizji w dniu 9. marca 1977, str. 2/4

Mój list pożegnalny przed planowanym samobójstwem, skonfiskowany podczas rewizji w dniu 9. marca 1977, str. 3/4

Mój list pożegnalny przed planowanym samobójstwem, skonfiskowany podczas rewizji w dniu 9. marca 1977, str. 4/4

Oryginalna kopia str. 1 nakazu rewizji, jaką mi wręczono w dniu 9. marca 1977 (do dziś przechowuję ją w swoim archiwum)

Oryginalna kopia str. 2 nakazu rewizji, jaką mi wręczono w dniu 9. marca 1977 (do dziś przechowuję ją w swoim archiwum)