Instytut Pamięci Narodowej – o mnie w archiwach IPN

W dniu 7. września 2017 pocztą poleconą z Polski dotarło do mnie 307 stron kopii kart, jakie udostępnił mi poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej (IPN)  za pośrednictwem ich oddziału w Łodzi.

Dokumentację tę podzieliłem na 3 grupy:

1. IPN – dokumenty SB wytworzone w latach 1976-1977

Karty te zawierają materiały operacyjne Służby Bezpieczeństwa (SB) z czasów istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL), w których są opisane działania podejmowane przeciw mnie, mojej rodzinie i moim znajomym od 1976 roku.

2. IPN – dokumenty wytworzone po 1980 roku w związku z moim pobytem w zakonie paulinów

Karty te zawierają materiały Służby Bezpieczeństwa (SB) z czasów istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL), dotyczące mojego pobytu w zakonie paulinów. W tym archiwum opublikowałem również dodatkowe materiały, jakie powstały już po opuszczeniu przeze mnie zakonu, a które pozwolą zrozumieć przyczyny mojego, obecnego negatywnego nastawienia do, jak to określam, mundurowych funkcjonariuszy Watykanu w randze biskupów i zakonników, stacjonujących w Polsce. W świetle ostatnich poczynań jednego z obecnie żyjących papieży, domagającego się islamizacji Europy w równym stopniu, jak tego domaga się kanclerze Niemiec, Angela Merkel, mogę z przekonaniem stwierdzić, że instytucjonalny kościół katolicki z centralą w Watykanie jest instytucją niezwykle groźną dla Polski i jej bezpieczeństwa.

3. IPN – dokumenty tajnego współpracownika o pseudonimie „Stanisław” wytworzone po 1985 roku

W tym katalogu znajdują się kopie kart z teczki personalnej (tom 1) i teczki pracy (tom 2), jakie sporządził funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa z Nowej Soli, Stanisław Rudnicki.

Otrzymałem również kilka kart pojedynczych, niezszywanych ale dublujących zawartość powyższych katalogów, informujących jedynie o dokonywanych wymianach informacji pomiędzy różnymi komórkami Służby Bezpieczeństwa w Polsce przed 1989 rokiem. Tych kart już nie publikuję.